România Citeşte la Iaşi – Zilele revistei Convorbiri literare 2016

0
1059

Sigla-RomaniaCiteste-mare

Convorbiri literare se apropie de 150 de ani

Între 21 şi 23 aprilie 2016, la Iaşi, s-a desfăşurat ediţia a XX-a a Zilelor revistei Convorbiri literare, care a adunat un public numeros din România şi de peste hotarele ei. Lume bună. Prieteni de o viaţsigla-revista-convorbiri-literareă. Flori. Polemici cordiale. Lecturi de poezie. Nicolae Breban a susţinut conferinţa Soarta revistelor literare, afirmând că pe parcursul celor mai bine de două decenii postdecembriste Iaşi a devenit capitala culturală a ţării, Bucureştiul fiind, Romaniaciteste-la-Iasi-zilele-revistei-Convorbiri-literare-2016la această oră, confuz, măcinat de lupte literare şi extraliterare.

În aerul respirat altădată de Eminescu, Maiorescu şi alţi membri marcanţi ai Junimii, unde s-a pus temelia literaturii române moderne, s-au acordat premii literare. La propunerea conducerii revistei junimiste Convorbiri literare, Primăria Municipiului Iaşi a acordat titlul de Ambasador Cultural al Iaşului următorilor scriitori, premiaţi răstimp de douăzeci de ani de revista ieşeană nr. 1: Cristian Livescu, Gheorghe Grigurcu, Miron Kiropol, Nicolae Breban, Christian W. Schenk, Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Mircea Martin, Adam Puslojic, George Vulturescu, Sorin Alexandrescu, Basarab Nicolescu, Eugen Negrici, Virgil Nemoianu, Arcadie Suceveanu, Ileana Mălăncioiu, Augustin Buzura, Ana Blandiana, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Manolescu.

Cu prilejul Zilei mondiale a cărţii şi a dreptului de autor, ARPE (Asociaţia Revistelor, Publicaţiilor şi Editurilor din România, care întruneşte peste 35 de edituri şi reviste), revistele Contemporanul şi Convorbiri literare au fost gazdele proiectului Româniaciteşte.ro, sub ale cărui auspicii s-a vorbit despre carte, lectură şi rolul lecturii în viaţa de zi cu zi. S-a citit poezie. Printre invitaţii care au citit poezie şi au vorbit despre carte s-au aflat Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Christian W. Schenk, Paul Aretzu, Aura Christi ş.a. Cinevarevista-contemporanul-nr-05-mai-2016-p-23, la un moment dat, ascultând poezie, a exclamat: „Mi-era un dor teribil de poezie”. Rolul unor asemenea serbări ale cărţii şi ale poezie chiar acesta e, de bună seamă: să readucă la viaţă dorul de poezie, de lectură, de carte. Să aşeze oamenii cărţii în centrul Cetăţii.

Astfel şi-a sărbătorit aniversarea de XX de ani a noii serii Convorbiri literare, girate şi îngrijite de neobositul poet, critic şi istoric literar, Cassian Maria Spiridon, care reuşeşte lună de lună să aducă în paginile revistei Convorbiri literare – publicaţie care face parte din patrimoniul naţional românesc – cele mai prestigioase semnături ale literaturii postbelice, iar o dată pe an, la Zilele aceleiaşi reviste în care au publicat Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nichita Stănescu, Marin Preda şi alţi scriitori români, literaţi români din lume, care aleg oraşul lui Vasile Pogor pentru a participa la Zilele Convorbiri literare.

Convorbiri literare se apropie de aniversarea de 150 de ani de la înfiinţare. Meritul de a ajunge la această onorabilă aniversare îi revine actualei echipe.

La mulţi ani, dragi colegi, la multe cărţi şi numere convorbiriste de excepţie, spre gloria literaturii române!

■ Premiile revistei Convorbiri Literare:

Juriul alcătuit din membrii redacţiei a hotărît acordarea următoarelor premii:

Premiul pentru reviste literare: Revistei „Cronica veche”

Premiul pentru promovarea poeziei prin programul QPOEM, domnului CĂLIN VLASIE, directorul Editurii Paralela 45

Premiul pentru DEBUT: ARTHUR SUCIU

Premiul pentru POEZIE: ION CRISTOFOR, IANOȘ ȚURCANU

Premiul pentru PROZĂ: VIRGIL TĂNASE

Premiul pentru ISTORIE LITERARĂ: ELENA VULCĂNESCU

Premiul pentru Critică literară: ŞTEFAN BORBÉLY

Premiul pentru Eseu: DAN TOMULEŢ

Premiul de EXCELENŢĂ: MIRCEA ANGHELESCU

Premiul OPERA OMNIA: ADAM PUSLOJIĆ

Materialul video a evenimentului:

21-23 aprilie 2016:

21 aprilie 2016 – Partea 1:

21 aprilie 2016 – Partea 2:

22 aprilie 2016 – Partea 1:

22 aprilie 2016 – Partea 2:

23 aprilie 2016 România Citește:


Puteți viziona Galeria foto RomâniaCitește.ro (click aici)

Puteți viziona Videoteca RomâniaCitește.ro (click aici)

 sigla-romaniaciteste-ro-reprezentativa

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here