Contemporanul și Ideea Europeană la Târgul Internațional Gaudeamus în Anul Centenarului Marii Uniri (1918-2018)

0
424

Contemporanul și Ideea Europeană participă la Târgul Internațional Gaudeamus – Cartea de învățătură. Această ediție – cu numărul 25 a Târgului Internațional Gaudeamus, organizat de Radio România – va avea loc între 14 și 18 noiembrie 2018 și este cu totul specială date fiind cele câteva aniversări: Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial, 90 de ani de Radio România, 25 de ediţii ale Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură, 15 ani de când a luat ființă Editura Ideea Europeană, brandul Ideea Europeană apropiindu-se de Centenar (1919-2019).

Tema centrală a acestei ediţii – Centenar România – va fi ilustrată prin intermediul unui stand amenajat şi gestionat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Radio România, şi printr-un program de evenimente speciale, dedicate acestui moment istoric. Preşedintele de onoare al ediţiei va fi acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române.

La standul Editurilor Contemporanul și Ideea Europeană, între sute de titluri semnate de mari scriitori ai lumii și ai României, iubitorii de carte vor avea posibilitatea să-și îmbogățească biblioteca cu titluri noi – editate cu prilejul aceste ediții aniversare – bucurându-se de autografele scriitorilor români.

Locație: Pavilionul Central al Complexului Expozițional Romexpo, Stand 114-115, Nivel 3.20

Atenție! De pe 23 noiembrie 2018 la Librăria Ideea Europeană
începe Black Friday cu oferte și promoții speciale!

Răzvan Theodorescu, Cele două Europe
Colecţia Istoria mentalităţilor
„Nu demult, în aula Academiei Române a avut loc o dezbatere internaţională în centrul căreia se afla un scenariu de «if history»: ce va fi Europa peste cincizeci de ani? Au intrat în discuţie, fireşte, datele geopolitice ale prezentului şi cele ale unui trecut în care, acum alţi cincizeci de ani, continentul nostru era împărţit în două blocuri opuse ideologic, economic, politic şi militar.
Într-o ipoteză pe care am expus-o cu acel prilej şi care îmi pare şi verosimilă şi atrăgătoare, Europa viitorului va fi din nou divizată după acest moment de iluzorie unitate. Absolut iluzorie pentru că Europa consumeristă a Apusului şi Europa ideocratică a Răsăritului, sunt realităţi tangibile în fiecare zi, într-o comunitate unde zona monedei euro cunoaşte o criză fără precedent – care merge până la ameninţări de excludere a unor ţări –, unde spaţiul Schengen devine restrictiv pentru raţiuni aparent bine întemeiate şi unde par a fi tot mai actuale cuvintele lui Paul Valéry de acum aproape un secol: „Europa este, în realitate, o mică peninsulă a continentului asiatic”. (Răzvan Theodorescu)

Mircea Platon, Geografie şi conştiinţă naţională
Colecția Istoria mentalităţilor
„Mă gândesc la un articol despre Hogaș. Teribil mă chinuiește Hogaș. E așa de curios că a murit! Lipsește așa de mult! Parcă aș vrea să-i mai spun ceva – și nu se mai poate! Niciodată n-am simțit ceva la fel despre un mort. Probabil pentru că avea atâta viață, era însăși viața. Și era și Moldova, și trecutul, și munții și mânăstirile – care nici ele nu mai sunt. A murit simbolic!”
Garabet Ibrăileanu către George Topârceanu, 1918

Mircea Braga, Ultima frontieră
Colecția Istoria mentalităţilor
„Ideea necesității abordării problematicii teoriei lecturii ni s-a conturat destul de neclar când încheiam o sumară trecere în revistă a câtorva teorii pe care le-am considerat a fi la «izvoarele aventurii metodologice moderne». Ulterior, extinzând incursiunea la sociologie, teoria imaginarului, estetica receptării, principiile istoriei contrafactuale și teoria comunicării (unele abordate și în structură de curs universitar), harta teoriei lecturii a devenit mai clară, simultan cu elaborarea unor comentarii privind «starea culturală» a câtorva opere prezente în canonul literar românesc, dar și la un contact mai atent cu mișcarea devenită tot mai haotică a ideilor din realitatea imediată. (…)
Și o ultimă apostilă: Rândurile noastre nu vor învăța pe nimeni ce, cum și de ce sã citească; dar, poate, un exemplar va ajunge undeva unde să se înțeleagă faptul că, fără o educație umanistă încă de pe prima treaptă a școlii și fără crearea unui larg climat cultural marcat de simțul calității vieții intelectuale, stingerea „omului cultural” ne va duce către o postistorie sinonimă cu preistoria.” (Mircea Braga)

Zhang Wei, Însemnarea călătoriei de întoarcere
Colecția Civilizatia chineză. Poesis
Romanicer și poet, Zhang Wei a scris până acum sute de poezii. Această carte conține poemele sale reprezentative Calea de refugiu, Viața la Wangsongpu, Despre foamete, Întoarcerea din călătorie, Pădurea de pini și altele. Poezia lui Zhang Wei crește din fundalul geografic al propriei sale vieți, exprimând istoria complexă și cultura unică a acestui pământ, experiența copilăriei, povestea clanului său, emoția revenirii în satul natal, dezvăluind prin cuvinte și printre rânduri dragostea pentru cursurile de apă mărețe, pentru munții înalți, pentru toate ființele. Poemul de mari dimensiuni Calea de refugiu, prin tema buclei de „refugiu”, descrie un călător rătăcit în plin farmec magic și rustic al pământului, cu bună credință pentru acest pământ și lauda vieții trecute și prezente a tuturor ființelor. Interogatoriu privind originea vieții, valoarea omului și soarta omenirii, asupra cărora merită să medităm.

Theodor Codreanu, Basarabia eminesciană
Colecția Istoria mentalităţilor
„Această nouă carte despre Eminescu s-a născut dintr-un studiu de mai mici dimensiuni, publicat în 2012 în revista Limba Română de la Chişinău, fiind prilejuit de împlinirea a două veacuri de la raptul Basarabiei petrecut în anul 1812. La o relectură, cu travaliu sporitor, numărul paginilor s-a multiplicat, încât studiul a fost extins la cartea de faţă, devenind a opta, din cele douăsprezece închinate fenomenului Eminescu, din 1984 până azi. Ediţia a doua este substanţial adăugită faţă de cea din 2013, inclusiv cu nu mai puţin de cinci capitole noi: Apendice istoriografic la «cazul Stere», Întâlnire ontologică: Eminescu şi Stere, Basarabia şi arheul românesc, Resurecţia identitară a Basarabiei, Timp şi exil. Fireşte, atenţia se concentrează asupra viziunii eminesciene privitoare la destinul acestei provincii româneşti, viziune care îmbină, cu o pătrundere demnă de o minte genială, elementele istoriografice cu cele ale filosofiei, dreptului, politicii, moralei, toate în strânsă corelaţie cu ceea ce am numit, într-o carte anterioară, ontologia arheităţii. Totuşi, titlul Basarabia eminesciană mi-a impus trecerea dincolo de referinţa strict exegetică, urmărind spiritul abordării eminesciene la destinul ulterior al provinciei imposibil de rupt de cel al României posteminesciene.” (Theodor Codreanu)

Aura Christi, Casa din întuneric
Ediția a II-a revăzută
Colecţia Seria de autor Aura Christi
„Romanul e captivant, bine scris, în ciuda unor efuziuni retorice prea lungi pe alocuri, care puteau fi scurtate. Pe de altă parte, e un text elaborat de un cărturar, cu lecturi din Schopenhauer, Nietzsche, Jung sau Dostoievski, făcute în profunzime, temeinic. În consecinţă, e un roman în care simbolurile apar la tot pasul, încifrate în text, în tehnica unui modernism hermeneutic care nu poate fi scos din ecuaţie (…).
Strict tehnic, ne aflăm în faţa unui Bildungsroman construit pe un scenariu clasic, de iniţiere: tânărul Matei (toate numele sunt luate din Biblie…) interiorizează sfâşietor, dramatic moartea prematură a tatălui său, David, pierdut într-un accident de maşină pe Valea Oltului, se află în conflict deschis cu mama sa, Riri, femeie pragmatică, dar intrată în faza unui deficit de căldură umană, mascată prin nervozitate, şi îşi fixează întreaga afecţiune pe fiinţa compensativă a bunicului, Grig, mort şi el spre sfârşitul romanului, şi pe aceea a profesorului universitar Semion Ruda, stilat, elevat, aristocratic, un concitadin de ocazie şi «tată-surogat», căruia, în cele din urmă, protagonistul romanului îi datorează relansarea intelectuală – viitor student în filosofie – şi formarea literară, ca romancier, talentul compensativ al scrisului descoperindu-şi-l oarecum fără premeditare sau îndemnuri din afară, ca pe o efervescenţă internă a propriei sale fiinţe.” (Ştefan Borbély)

„Personalitate complexă, «accentuată» (după psihometria culturală modernă), Aura Christi este, între scriitoarele contemporane, o veritabilă «singularitate canonică», la nivelul individualităţii artistice, pentru ca, în plan naţional, să atingă acea unitate în diversitate la care aspira Mircea Vulcănescu după Marea Unire, eveniment istoric ce adunase între noile graniţe politice particularităţile diverselor provincii care se întâlneau, pentru prima oară, într-un singur stat naţional. (…)
Cine citeşte cărţile Aurei Christi, de la poezie şi proză, până la eseistică şi jurnalism, nu poate să nu constate că modelele ei tutelare sunt Dostoievski, Nietzsche şi Eminescu, ultimul dându-i conştiinţa naţională şi profunda receptare muzicală a lumii nu atât prin auz, cât prin privirea de esenţă ontologică: la început a fost ochiul, este crezul genezei sale.” (Theodor Codreanu)

Aura Christi, Cercul sălbatic
Colecția Seria de autor Aura Christi
„Aura Christi posedă numeroase virtuţi. Forţa compoziţiei pe multe planuri. Impactul personal între lecturi bogate şi o viguroasă inventivitate. Mijloace suple de caracterizare. O stilistică adaptată nevoilor expresive.”  (Ion Ianoși)

„Avem în față o artistă bogată în imaginație, liberă și stăpână pe propria-i artă, o surprinzătoare mistică modernă pe care o salut din Madrid.”  (Héctor Briosos)

„O mistică de halou dostoievskian domină obsedant destinele eroilor din romanul Aurei Christi, Cercul sălbatic. (…) Se vorbeşte mult despre moarte în acest roman. Existenţa însăşi e parcursă sub semnul acesteia.” (Constantin Cubleșan)

Sorin Lavric, Glasuri din bolgie
Colecția Istoria mentalităților„Figurile despre care scriu au trecut prin închisorile comuniste sau au suferit sub regimul bolşevic. Unii au crăpat ca victime inocente, alţii au intrat în pielea torţionarilor. Alţii au fost partizani, alţii sfinţi, alţii martiri. Cum universul lor e supus în continuare unei cenzuri draconice din partea supraveghetorilor ideologici ai momentului, la sfârşitul volumului am adăugat un text în care schiţez portretul persecutorilor moderni. Mărturiile din închisorile comuniste au ceva cu neputință de transmis prin cuvinte, întrucât zvârcolirea din care s-au invit ține de o rupere irațională prin care un om trece doar în situații-limită. Și acel ceva pe care niciun cuvânt nu îl poate prinde e chiar spiritul.” (Sorin Lavric)

Dana Oprica, Fragmente de cer
Colecţia Istoria mentalităţilor„Sunt convinsă că, în gând sau vădit, românii, oriunde s-ar afla, recunosc matricea, cele șase acorduri pe care se împletesc capodopere. Și fie tâmplar care înfrumusețează case, fie instalator care face artificii tehnice, fie zidar care își lasă sudoarea pentru trăinicia construcției, fie orice bucătar, ospătar, îngrijitor, ale căror nume se pierd, toți știu că muntele munte se zice, iarba iarbă se spune, izvorul izvorăște, viața se trăiește.
Românii rămași în țară întind mâini sigure și solide celorlalți români care, pe cărări neumblate, poartă în suflete roșul din nesfârșitele livezi, galbenul încărcat al holdelor de grâu și albastrul neîntinat al cerului.” (Dana Oprica)

Alcaz, ADAM Vara
Colecția Roman Fiction
Cea de a treia viaţă a durat 25 de ani, trăiţi în occident, cu libertate, demnitate şi realizări.
Deşi instalat în Franţa, nu am trăit viaţa pariziană, întrucât activitatea mea profesională s-a desfăşurat în Africa, după venirea familiei.
– Trebuie să recunosc că te-ai descurcat.
Africa pe care am cunoscut-o este cea de dincolo de Sahara – oceanul de nisip, cum i se spune –, unde am apreciat ospitalitatea, respectul tradiţiilor şi al bătrânilor şi dorinţa tuturor de a trăi epoca actuală, zisă modernă.
– Să nu exagerăm.
Ştiu mai bine, pentru că tocmai asta am făcut în cei peste 20 de ani petrecuţi prin ţările Africii de vest.
– Cu ce rezultate?
Urmează, nu-ţi face griji! Nici occidentul nu a evoluat de azi pe mâine. Şi astăzi există diferenţe în nivelul de dezvoltare al ţărilor occidentale.
– Şi după Africa?
Am trăit – şi trăiesc – ultima parte a vieţii, cea de a patra. Ea a început chiar înainte de sfârşitul celei de a treia, dar total diferită. Mi-am găsit, în sfârşit, liniştea sufletească, dragostea şi timpul. Cu ele, am colindat lumea întreagă, cea de dincolo de Europa şi Africa. Şi am botezat această ultimă viaţă „Toamna”, anotimpul culegerii roadelor.
– Iarăşi Vivaldi!

Wang Hongpeng, Ma Na, Robotul chinezesc
Colecția Civilizatia chineză. Știință
Cartea cuprinde o consemnare panoramică a unei industrii, descriind inițiativa profetică a unei ere în care eforturile minuțioase a generații de oameni de știință și ingineri au transformat în cele din urmă industria roboticii într-unul dintre pilonii marii puteri chinezești, promovând „Made in China” spre „producția inteligentă”.
„Robotul chinezesc” este povestea fascinantă a dezvoltării industriei robotice a Chinei, care se desfășoară în paralel cu creșterea economică. Viziunea Chinei redă o perspectivă unică asupra evoluției societății din punct de vedere politic, economic și strategic. Sunt prezentate analize și idei profunde cu privire la producția inteligentă – acest domeniu al tehnologiei înalte care atrage atenția întregii lumi – într-o nouă eră a reformei și deschiderii Chinei, punând accentul pe strategie și etică științifică, și având multe puncte de vedere frontaliere despre probleme cu care se vor confrunta oamenii în viitor.
Cartea este o descriere obiectivă a contribuției de până acum a cercetătorilor chinezi și dezvăluie pentru prima dată detalii-cheie despre înființarea brandului Xinsong, cu poveștile fiecărui personaj central, care sunt nu numai despre frustrări și succes, ci sunt și lecții învățate de acești oameni inventivi, oferind o îndrumare și sugestii pentru cei care doresc să le urmeze pașii, inspirând și alți antreprenori și spirite inovatoare.
Instituțiile de cercetare științifică au înființat, în același timp cu Xinsong, numeroase alte firme, însă mare parte dintre acestea au eșuat. De ce Xinsong poate să se mențină și să aibă succes? Fondatorii ei și-au asumat speranțele întregii națiuni, dând dovadă de o tărie de neclintit în obținerea rezultatelor remarcabile în tehnologia de vârf a robotului. Progresul s-a datorat sârguinței și geniului unor oameni cu viziune. În cei 15 ani de activitate, Xinsong China a fost martora ridicării industriei robotice chineze și a înregistrat adevărate miracole în industria producătoare.

Alcaz, Vacanță la Toronto
Colecția Roman Fiction
Dacă îmi spuneţi că nu vă mai atrag basmele care v-au încântat copilăria, nu vă cred! Dar dacă, totuşi, aşa este, înseamnă că aţi ucis copilul din voi. Copilul, cel care ne-a păstrat, oricât de vârstnici am fi, râsul, plânsul, amintirea, creaţia, ura şi, mai ales, iubirea! Iubirea pentru cel de lângă noi, ca și pentru cel pe care dorim să-l avem lângă noi! Iubirea pentru copiii pe care i-am adus pe lume și, mai ales, pe copiii acestora, de care avem mai mult timp să ne ocupăm. Iubirea pentru prieteni, pentru arte, pentru cărți, pentru călătorii, pentru un pahar de vin roșu vechi.
Cartea aceasta e un basm, în care iubirea este eroul principal. Un erou pe care geniile de la Silicon Valley vor să-l desfiinţeze şi să-l înlocuiască cu ultima creaţie a inteligenţei artificiale, adică a surogatului, lipsit de sentimente şi de credinţe. Cartea aceasta e una din încercările care au ca obiectiv salvarea îndrăgostiţilor, pentru care iubirea este mai importantă decât orice pe lume, şi pentru care apariţia roboţilor care să înlocuiască cuplul bărbat-femeie este inutilă, nedorită, inacceptabilă. În concluzie, vă invit să citiţi basmul din această carte şi să vă trăiţi, alături de îndrăgostiţii lui, iubirea voastră.

Alexa Visarion, Nostalgia valorii
Colecția Galeria artiștilor
De fiecare dată când mă despart, fie și pentru scurt timp, de Alexa Visarion, devin nostalgic. Mult timp nu am știut să-mi explic sentimentul acesta. Foarte târziu, am înțeles că exersam ceea ce, inspirat chiar de el, am numit „nostalgia valorii”. Căci Alexa Visarion, cu rigorile și principiile sale, cu incandescențele și glacialitățile sale, cu neobișnuit de intensul său mod de a gândi, trăi și practica arta, întrupează modelul clasic al intelectualului autentic. De aici și un fâlfâit de singurătate care îl însoțește pretutindeni…
Cartea de față o citesc asemenea unui vechi și misterios tratat despre ceva foarte prețios ce ne-a devenit, din păcate, tot mai nelămurit. E o carte neliniștitoare căci, vorbind despre fapte și oameni reali, anunță totodată pericolul absenței, al irepetabilității. Sădește în cititor bucuria unor revelații, dar și sentimentul unor indefinibile pierderi, operând, subtil, elegant, volatil, cu două categorii fundamentale ale umanului: Nostalgia și Valoarea. E o carte-insulă ce te poate salva din naufragierea în derizoriul prezentului…  (Călin Ciobotari)

Ladislau Daradici, Chiulind de la ora de moarte
Colecția Proza scurtă
Aceste proze reprezintă cel de-al treilea ciclu al celor o sută de povestiri începute în 2010, primele două fiind publicate în volum în 2014. Scrierea lor a reprezentat una dintre cele mai intense experienţe pe care le-am trăit (ca om și ca scriitor deopotrivă).
Mărturisesc că mi s-a potrivit modelul cvadripartit, numărul relativ limitat de cuvinte, dar și acea dimensiune intențională amintind oarecum de parabolă. Consider că în acest prim veac de nou mileniu nu mai este vremea scrierilor interminabile: timpul universului e tot mai alert, iar al nostru, al muritorilor de rând, parcă tot mai zgârcit.
Şi dacă parabolele din Călăuzitorul de suflete erau europene, iar pe cele din Ultimul uriaş din Zarand le-am numit transilvane, pe cele din acest ciclu (final) le consider, pur şi simplu, existenţiale, cu o semnificativă componentă experiențială. Mi-am propus să cuprind cât mai mult în cât mai puţine cuvinte, dar şi cât mai simplu cu putinţă, în cele din urmă constatând (nu fără satisfacție) că dincolo de dimensiunea lor ușor fantastică, povestirile au, ades, şi consistența unor poeme.

Florin Logreșteanu, Păcatul lui Onan
Colecția Roman Fiction
O interpretare modernă a parabolei biblice a păcatului lui Onan, bărbatul care a evitat procreerea prin act sexual deviant – formă negată și respinsă de cei cu convingeri religioase puternice. Protagonistul romanului este prototipul adolescentului care trăiește primele experiențe erotice. Timiditatea în stabilirea întâielor relații ca și excesul de imaginație, în locul unor legături sexuale normale, îi creează o stare de inhibiție și depresie, amplificate și în urma unor experiențe ocazionale, eșuate. Normalitatea survine odată cu cunoașterea unei femei care-i dăruiește, necondiționat, dragostea ei. În schimb, dorința acesteia de a avea un copil în afara oficializării căsătoriei îl nedumirește și deprimă. Educat într-o familie cu o înțelegere dogmatică a noțiunii de „moralitate” – tatăl, preot, mama lucrător în Poliție – tânărul oscilează între credința părintelui – Dumnezeu hotărăște nașterea unui copil, nu neapărat omul – și a mamei – o familie în afara oficializării civile e de neacceptat. În cele din urmă, pentru a evita copilul ce s-ar putea naște dintr-o legătură nelegalizată, tânîrul ignoră morala creștină și recurge la practicile prin care miticul Onan a devenit „purtător de păcat de neiertat”, în versiunea biblică. În felul acesta, eroul protagonist devine un arhetip al eșecului romantic născut dintr-o „conștiință” încă marcată de prejudecăți tribale.

Ivan Ognev, Psihologia Succesului
Colecția Psihologie & Psihanaliză
Sindromul ghinionistului îi afectează pe oamenii care nu au încredere în sine și nu își iubesc propria persoană. Prima condiție pentru a scăpa de acest sindrom este să aveți o viață activă, pentru că așa nu veți mai avea timp să vă analizați insuccesele.
Pentru optimiști, reușita reprezintă nu ceva ce li se întâmplă, ci ceva ce pot ei singuri să construiască. Pesimiștii, dimpotrivă, sunt capabili să găsească nenorociri chiar și în cea mai abundentă fericire.
Trebuie să conștientizați faptul că fiecare om își face norocul și este capabil să își sporească șansele de succes. Cel mai important lucru este să vă doriți să găsiți o soluție la problemă și apoi să treceți la acțiune. Dacă nu puteți să schimbați o situație, atunci schimbați-vă atitudinea față de ea!
Psihologia succesului reprezintă antidotul pentru problemele dumneavoastră. Aici descoperiți calea prin care vi se schimbă comportamentul printr-o serie de exerciții. Astfel, primiti ajutor în lupta cu stresul, cu kilogramele în plus, cu alcoolul, cu tutunul, cu depresia, sociofobia, insomnia. Totodată, veți afla formula magică pentru bani, fericire, încredere în sine și succes.

Michael Argyle, Psihologia fericirii
Colecția Psihologie & Psihanaliză
Ce este fericirea?
De ce sunt unii oameni mai fericiţi decât alţii?
Această nouă ediție a Psihologiei fericirii oferă o imagine ușor de înțeles și la zi a cercetărilor referitoare la fericire. De la publicarea primei ediții în 1987, s-au făcut mari progrese în acest domeniu, care sunt prezentate în această carte pentru prima dată, adeseori cu concluzii surprinzătoare.
Bazându-se pe cercetări din domeniul sociologiei, fiziologiei și economiei, pe lângă cel al psihologiei, Michael Argyle explorează natura emoțiilor pozitive şi negative, precum şi procesele psihologice şi cognitive implicate în producerea lor. Se oferă o acoperire accesibilă şi foarte largă a unor termeni cheie cum ar fi: măsurarea şi studiul fericirii; efectul prieteniei, căsătoriei şi a altor relaţii asupra stărilor pozitive; fericire, sănătate mintală și fizică; efectele muncii, șomajului și activităților de petrecere a timpului liber, efectele banilor, clasei sociale și educației. De asemenea, este analizată importanța trăsăturilor de personalitate ale individului cum ar fi optimismul, scopul în viață, controlul intern și alegerea corectă a obiectivelor. Un element de noutate în această ediție este materialul suplimentar referitor la diferențele naționale, rolul umorului și efectul religiei. Sunt unele țări mai fericite decât altele? Aceasta este doar una dintre problemele controversate lansate de autorul cărții.

Cartea Psihologiei fericirii abordează aplicarea practică a cercetării în acest domeniu, cum ar fi modul în care poate fi sporită fericirea și efectele acesteia asupra sănătății, altruismului și sociabilității. Această lucrare definitorie și care incită la reflecție va fi o lectură extrem de interesantă pentru studenți și cercetători, dar și pentru cititorul interesat în general de acest domeniu.
„Această nouă ediție este o sinteză excelent actualizată a ceea ce reprezintă un domeniu avansat, de succes în psihologia socială, care se datorează, nu în mică măsură, muncii lui Michael Argyle, în acest câmp al cercetării.” (W. Peter Robinson, Profesor de Psihologie Socială, University of Bristol)

„Această carte este mai cuprinzătoare și mai bună decât prima ediție. Autorul a ținut pasul, categoric, cu progresul în domeniu, rezumându-l foarte bine.” (Adrian Furnham, Profesor de Psihologie, University College London)

„Cartea lui Michael Argyle oferă o sinteză excelentă a domeniului științific al stării de bine subiective: studiul fericirii, satisfacția vieții și afectul pozitiv. Cititorii vor descoperi multe lucruri interesante și chiar fascinante despre fericire. Totodată, nu este o lectură dificilă… Argyle a reușit un lucru remarcabil, acela de a-i introduce pe cititori într-un domeniu științific nou și captivant, cel al studiului comportamentului uman.” (Ed Diener, Profesor de Psihologie, University of Illinois)

Constantin D. Mendea, Istoria Jazzului Clasic
Colecția Dicționare & Enciclopedii
Cartea de față se adresează – în egală măsură – iubitorilor de jazz, dar și celor interesați în a cunoaște aspecte ale unui însemnat capitol din istoria spirituală și culturală a umanității. Căci, înainte de orice, prin modul inedit de a crea și interpreta muzica, apariția jazzului – la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea – a însemnat o revoluție în cadrul complexului proces de înnoire a artei.
Lucrarea prezintă momente de istorie și de legendă ale începutului, dar mai ales ale jazzului clasic, epocă a stilurilor New Orleans, Dixieland, Chicago sau Kansas City, a big band-urilor din New York, a marilor orchestre de swing, dar și a Be Bop Style, Hard Bop Style sau Cool Style. (Constantin D. Mendea)

Larisa Renar, Magia puterii feminine. Energia, forțele și tainele seducției
Colecția Practic – Dezvoltare personală
Jurnalul descrie călătoria inițiatică parcursă de două femei care au trăit în epoci diferite. Ele descoperă legile străvechi ale iubirii și învață secretele seducției.
Unele femei posedă forța de a-și conduce viața pe făgașul dorit și de a atrage bărbații pe care-i vor, iar altele, indiferent de frumusețea, inteligența, educația, tinerețea lor, trec neobservate.
De sute de ani femeile au căutat și au transmis mai departe tehnicile secrete despre cum să-ți păstrezi și să-ți fortifici energia feminină, iar cea care avea acea știință și putea să folosească această energie deținea o putere colosală. Unora această energie le e dată din naștere, iar altele au nevoie de ani de practică pentru a ajunge la acest nivel.
Acest ghid ne învață cum să construim relații, cum să-I facem pe bărbat să se îndrăgostească de noi și cum să nu suferim din cauza despărțirilor inevitabile, folosindu-ne de energia feminității și transformându-ne din piatră neslefuită în diamant.
Văzând efectele minunate ale acestor practici milenare, ai toate motivele să experimentezi!

Călin Căliman, Filmul, mon amour
Colecția Galeria artiștilorCartea Călin Căliman. Filmul, mon amour ar fi trebuit să fie o carte de convorbiri cinematografice cu Călin Căliman, Mister Contemporanul cum l-a botezat Aura Christi. Din păcate, el a plecat dintre noi fulgerător, pe 25 aprilie, cu grija că nu-şi predase rubrica pentru numărul de mai al revistei. În afara răspunsurilor lui Călin Căliman la câteva întrebări puse de George Canache şi Dinu Moraru, volumul cuprinde mărturii despre Mr. Contemporanul ale unor oameni de cinema şi de litere, scrise înainte şi după dispariţia lui.

Catalogul cărților editate în format tipărit și digital (eBook)
este disponibil pe Librăria Ideea Europeană

Atenție! De pe 16 noiembrie 2018 la Librăria Ideea Europeană
începe Black Friday cu oferte și promoții speciale!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here