Evenimentele România Citește la Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov

3
352

Relativ recent, în perioada 20-24 mai 2019, România citește – un proiect multianual de susţinere a artei și de promovare a autorilor contemporani în România și străinătate, la care participă importanţi artişti români contemporani, personalităţi marcante ale vieţii culturale, sociale şi politice, a poposit în trei orașe: Cluj, Sibiu și Brașov. La Cluj, într-un mai ploios, nelipsit de surprize, la etajul patru al sediului Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, în eleganta Sală Colecții speciale, Memorie și cunoaștere locală, din Calea Dorobanţilor nr. 104, Eugen Uricaru, Aura Christi și Constantina Raveca Buleu au vorbit în prezența unui public numeros despre lectura literaturii naționale, despre importanța lecturii în formarea tinerilor și impactul noilor tehnologii asupra lecturii. Constantina Raveca Buleu s-a referit la tema puterii în scrierile ei și la cartea ei relativ recent apărută Critică și empatie. Eugen Uricaru a vorbit despre revista Punctul critic, iar Aura Christi s-a referit la programul România Citește ca la o necesitate, lectura fiind una dintre condițiile formării unei personalități.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a găzduit, la parterul sediului din str. George Barițiu nr. 7, o dezbatere-eveniment, în cadrul căreia au fost lansate câteva titluri apărute la Editura Ideea Europeană. „Seara de miercuri, 22 mai 2019 – s-a scris în paginile ziarului Tribuna din Sibiu – a fost una specială pentru viața culturală a Sibiului: poeta, prozatoarea și eseista Aura Christi, redactor șef al revistei Contemporanul, poeta și prozatoarea Rodica Braga, precum și criticul și istoricul literar Mircea Braga au prezentat publicului sibian patru cărți, proaspăt ieșite de sub tipar. Este vorba despre volumele Trupul de fum al zilei, Geniul inimii, Ostrovul Învierii și Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii, apărute la Editura Ideea Europeană. Evenimentul, integrat în proiectul multianual România Citește, inițiat de Fundația Culturală Ideea Europeană, a fost moderat de prof. univ. dr. Andrei Terian, decanul Facultății de Litere din cadrul Universității «Lucian Blaga», subliniind că scopul campaniei a fost și rămâne acela de a susţine arta și de a promova scriitorii contemporani în România și în străinătate. Volumul Trupul de fum al zilei de Rodica Braga a fost prezentat de poetul și prozatorul Ioan Radu Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor, care a făcut o amplă retrospectivă a creaţiei scriitoarei sibiene, insistând asupra laturii confesive a acesteia: «De ce îmi place această poezie și de ce este o poezie de valoare? În primul rând, este vorba despre subiectivitate. Poezia doamnei Braga prinde conturul poeziei confesive. Este vorba de ființa reală, versus ființa poetică, față cu lumea înconjurătoare, o lume care este, în general, haotică, este duală, este schizoidă, isterică uneori și care tinde să ne acopere interioritatea. Nu întâmplător, motto-ul sub care este așezată această carte îi aparține lui Nietzsche: «Iar de privești îndelung abisul, află că și abisul îți scrutează străfundul sufletului». Abisul exterior versus abisul interior. De fapt, ce este poezia confesivă? Este o oglindă în care se reflectă aceste două realități»”.

„Suntem ceea ce gândim și
proiectăm în jurul nostru”

„Confesându-se, autoarea a subliniat că poezia este, pentru ea, o aderare totală la invizibil, la indicibil, la ascunsul din sinele nostru cel mai profund: «Scriind poezie, te predai acestei submersii în adâncurile necunoscute ale sinelui și încerci să luminezi cât de cât locurile umbrite care există în fiecare dintre noi și-o faci cu maximă sinceritate, convins că spusele tale vor reverbera în ceilalți cu care ai în comun aplecarea spre o anumită trezire a interiorității».

Volumele Geniul inimii și Ostrovul Învierii, pe care poeta Aura Christi le-a subintitulat romane în versuri, se înscriu în acest registru – a spus Mircea Braga – fiindcă realitatea interioară pe care o acoperă se detașează, în fiecare dintre ele, ca segmente de viață consumate ca «ardere de tot», sub semnul unei febrilități care nu obturează, totuși, luciditatea. Există și o evidentă continuitate între ele, mergând de la obsesiva căutare de sine, care nu a ocolit «subteranele», asupra cărora a insistat și Dostoievski, căutării de sine, pentru a sfârși în ostrovul de pe care poți înțelege că ciclul vieții și al morții devine totodată cumpăna metafizică, al cărei echilibru se află sub semnul «darului vieții».

Rememorând perioada în care cele două «romane» au prins viață, poeta Aura Christi a mărturisit că a avut tot timpul senzația că poemele s-au scris singure, într-o inexplicabilă continuitate, ca supuse unei puteri pe care nu o poți conduce, care te stăpânește și te controlează. În felul acesta, cuvântul devine adevăr, întrucât înțelegerea ființei și a existenței ne vorbește despre acea realitate esențială de dincolo și de deasupra noastră pe care ne-o apropiem în «rugăciunile serii».

Raportând volumul lui Mircea Braga, Ultima frontieră. Elemente de teoria lecturii, la sintagma România Citește sub care sunt derulate întâlniri asemeni celei de față, prof. univ. Andrei Terian a spus că, pentru a fi credibil, dintr-un asemenea proiect nu putea lipsi o carte despre teoria lecturii. Cartea cuprinde trei părți, prima trecând în revistă cercetări similare din teoria literaturii, cea de a doua fiind consacrată actualității românești, iar ultima oferind interpretări în temă, la nivel de orizont cultural, al unor creații canonice ale literaturii noastre.

Au recitat versuri din creația celor două poete actorii Lerida Buchholtzer şi Emil Cătălin Neghină, iar în final, autorii au acordat autografe”.

„România are tot ce îi trebuie”

Extrem de vie a fost dubla lansare de la Asociația Libris Cultural – Librăria Șt. O. Iosif din Str. Mureșenilor nr. 14, Brașov, unde scriitorul Adrian Lesenciuc, președinte al Filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, a vorbit despre cele două romane în versuri ale Aurei Christi și despre două titluri semnate de Mircea Platon: Elitele și conștiința națională și Geografie și conștiință națională. „România are tot ce îi trebuie pentru a fi o națiune bine întocmită. Doar că firele sunt conectate greșit. E ca și cum ai avea o moară de vânt pe care ai băga-o sub apă așteptând apoi să-ți alimenteze cu energie o fabrică de conserve în care tu ai vrea să fabrici ciorapi. Potențialul României e ignorat și risipit din cauză că subansamblele României sunt conectate anapoda de o pseudo-elită care nu înțelege să ajute la structurarea personalității naționale a românilor. Și această structurare începe de la buna noastră așezare în raport cu potențialul identitar, cultural și modelator de acțiune pe care ni l-au lăsat strămoșii. (…) Dincolo de discuțiile pseudo-savante despre noutatea conceptului de națiune și modernitatea miturilor naționale «inventate» de elitele burgheze în contextul dorinței lor de a unifica piața internă pe fundalul colapsului ordinii feudale și al eclipsării creștinismului ca ortodoxie publică, dincolo, deci, de aceste ideologeme care încearcă să discrediteze ideea națională, așezând-o pe o anumită treaptă a unui evoluționism cultural care prevede trecerea sau ascensiunea de la faza națională la cea supranațională și suprastatală, se cuvine să reținem un lucru. Și anume că, în esență, după cum spunea Iuliu Hațieganu, «națiunea însemnează unitate de generații. Patria însemnează unitate de viitor». Și unitatea de generații nu trebuie dovedită dinspre astăzi spre ieri, de vreme ce a fost deja săvârșită de ieri spre azi. Locuim în această continuitate, suntem deja așezați în ea. Trebuie doar să o recunoaștem și să ne punem la lucru în lumina ei.” (Mircea Platon)

Galeria foto:
Eveniment – Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj,
20 mai 2019, ora 12,30:

 

Eveniment – Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu,
22 mai 2019, ora 17,00:

 

Eveniment – Asociația Libris Cultural – Librăria Șt. O. Iosif, Brașov
24 mai 2019, ora 17,00:

 

Organizator: Fundația Culturală Ideea Europeană

Parteneri:
Academia Română, Revista Contemporanul, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Asociația Libris Cultural, Biblioteca Județeană „V.A. Urechea” Galați, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, Liceul Teoretic „Marin Preda” București, Colegiul Național „Octav Onicescu” București, Asociația Fălticeni Cultural, APLER – Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România.

Proiect cultural co-finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

România Citește – proiect multianual de susţinere a artei și de promovare a autorilor contemporani în România și străinătate.

Participă importanţi artişti români contemporani, personalităţi marcante ale vieţii culturale, sociale şi politice.

Lecturi publice, lansări de carte, discuţii interactive cu publicul

Evenimente organizate în cadrul proiectului România Citește vor urma în orașele: Craiova, Timișoara, Galați, Tulcea, Bucureşti ș.a.

Pentru informații: Tel. 021-212 56 92
e-mail: contact@romaniaciteste.ro
website: www.romaniaciteste.ro

3 COMENTARII

 1. Braşovul şi conştiinţa naţională în lectura unei hărţi a incluziunii
  Într‑un exerciţiu de geografie culturală/ literară incluzivă, centripetă, Braşovul există pe harta acestui proiect România Citeşte şi are resursele să rămână „centrul firesc al conştiinţei româneşti” (Nicolae Iorga), deschizând calea dialogului spre temele actuale sensibile, cum este cea propusă de Fundaţia Ideea Europeană

  Consistentul proiect multianual România Citeşte al Fundaţiei Culturale Ideea Europeană a inclus, în derularea campaniei din 2019, în data de 24 mai, o dublă lansare de carte la Braşov, la Librăria „Şt.O. Iosif”: Geniul inimii şi Ostrovul Învierii, autoare Aura Christi, respectiv Elitele şi conştiinţa naţională şi Geografie şi conştiinţă naţională, autor Mircea Platon. Aura Christi, redactor‑şef al publicaţiei Contemporanul, şi Mircea Platon, redactor‑şef al publicaţiei Convorbiri literare, au propus la Braşov, şi din această perspectivă de promotori ai valorilor naţionale prin intermediul presei literare româneşti, o focalizare pe tema ADN‑ului cultural şi a reflectării identitare prin literatură şi lecturi. Întâlnirea de la Braşov a putut fi înţeleasă, totodată, drept un prilej de dialog, de dezvoltare a unor relaţii de colaborare, de consolidare a poziţiei Braşovului pe harta actuală a culturii române.
  Adrian Lesenciuc
  Mai multe:
  https://www.contemporanul.ro/evenimente-lansari/brasovul-si-constiinta-nationala-in-lectura-unei-harti-a-incluziunii.html

 2. România Citeşte la Cluj, Sibiu şi Braşov
  „Trăim atâtea vieţi câte cărţi citim”

  După ce în primăvara acestui an România Citeşte şi‑a lăsat ancora la Iaşi, Suceava şi Fălticeni, mai exact, la Academia Română Filiala Iaşi şi Uniunea Scriitorilor Filiala Iaşi, la sediul Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iaşi, la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava, în Aula arhiplină, numită „Simion Florea Marian”, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Suceava şi Sala „Draga Olteanu Matei” din Fălticeni (v. Contemporanul. Ideea Europeană, nr. 5/ 2019), relativ recent, în perioada 20‑24 mai 2019, România citeşte – un proiect multianual de susţinere a artei şi de promovare a autorilor contemporani în România şi străinătate, la care participă importanţi artişti români contemporani, personalităţi marcante ale vieţii culturale, sociale şi politice – a poposit în trei oraşe: Cluj, Sibiu şi Braşov.

  „Suntem ceea ce gândim şi proiectăm în jurul nostru”
  „România are tot ce îi trebuie”
  Mai multe:
  https://www.contemporanul.ro/evenimente-lansari/romania-citeste-la-cluj-sibiu-si-brasov.html

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here